Krizové centrum Spondea

Krizové centrum pro děti a mládež, Intervenční centrum pro oběti domácího násilí

Spondea při ČČK Brno, o.p.s. poskytuje odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a studentům do 26 let věku, jejich rodinám, příbuzným a osobám blízkým.

Formy pomoci jsou:

  • ambulantní – konzultace s psychologem, sociálně-právní poradenství, rodinná terapie, mediace, asistované kontakty rodičů s dětmi a asistovaná předávání; dále konzultace prostřednictvím telefonu, emailu a chatu
  • pobytová – krizová lůžka na dobu 1–7 dní, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • terénní – preventivní práce na školách

Spolupráce CCV se společností SPONDEA byla zahájena v roce 2006. V budově CCV je zřízeno kontaktní místo formou chatu a videochatu, a to v následujících časech.

Dále ve spolupráci se společností organizujeme besedy pro žáky základních škol v rámci prevence patologických jevů.

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.