Literární kavárna

Literární kavárna

úterý 15. března 2011, 16.00 hodin, cukrárna Romance

Tradiční setkání příznivců literatury, tentokráte s hostem spisovatelem a dokumentaristou Michalem Huvarem.

Doplněno o Čtenáře roku Jihomoravského kraje.


Čtenář roku Jihomoravského kraje

Krásné slunečné odpoledne 15. března patřilo všem příznivcům literatury a četby, kteří přišli potěšit svého ducha programem Literární kavárny, kterou pravidelně pořádá v příjemných prostorách cukrárny Romance Městská knihovna v Hustopečích.

Tentokrát měl pořad slavnostnější ráz. Vyhlašovali jsme totiž nejlepší čtenáře naší knihovny. V rámci Března – měsíce čtenářů se i naše knihovna připojila k celostátní akci vyhlášenou SKIPEM za podpory firmy SKANSKA zaměřenou na podporu a rozvoj čtenářství. Za zvuku slavnostních fanfár byly oceněny tři nejlepší čtenářky: Dagmar Černá, Marta Dědičová a Ludmila Štěpánková. Obdržely kytičku a hodnotnou publikaci, kterou jim věnovalo město Hustopeče, vítězka navíc dort s emblémem Krále čtenářů. Ceny předali předsedkyně kulturní a školské komise města Hustopeče Mgr. Ivany Klimešové, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Hustopeče Bc. Dušana Průdka a knihovnice městské knihovny.

Naše nejlepší čtenářka slečna Dagmar Černá se stala také Králem čtenářů Jihomoravského kraje. Získala poukaz na nákup knih v hodnotě 2.000 Kč věnovaný SKIPEM a SKANSKOU. Pro nemoc vítězky převzala ocenění v zastoupení její matka.

Dagmar Černá je studentkou 3. ročníku gymnázia v Hustopečích a má již načtenu pěknou řádku autorů. Pravidelně dochází do knihovny se seznamem pro svou duševní potravu a mnohdy sahá i po již zapomenutých autorech. Ocenění jí právem patří.

Věříme, že nejen ocenění čtenáři nám zachovají svou přízeň a budou i nadále navštěvovat hustopečskou knihovnu rádi.

Jitka Horáková, knihovnice


Zpět na archiv akcí

Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.