Krajiny, květiny a strašáci

Krajiny, květiny a strašáci

od 5. 10. vestibul CCV

Výstava obrazů malovaných špachtlí. Jejich autorkou je Světlana Yereshchenko-Šumberáková, původem z Kazachstánu, dnes žijící a tvořící v Česku.

Výstava je z části prodejní!


Nar. 1968 v Almaty v Kazachstánu. Již ve školních letech začala chodit do uměleckého kroužku, což po ukončení střední školy vyústilo v přání pokračovat ve výtvarném směru. V roce 1986 nastoupila na Kazašskou státní pedagogickou univerzitu na obor Výtvarná výchova technické kreslení a práce. Školu ukončila v roce 1991. V této době učila na základní škole výtvarnou výchovu.
V roce 1992 se přestěhovala do České republiky. Krajinomalba ji přitahovala stále, přestože finance dovolovaly malovat pouze menší etudy na kartonu či sololitu. Plátno použila pouze v případě dvou obrazů – Nostalgie a Pilát. Její vztah k nim je jako k přátelům, které v té době velmi postrádala. Dokud Nostalgie nebyla úplně dokončena, nikdo ji neviděl, protože se obávala negativních reakcí. Pilát čekal na dokončení 9 let. Tolik roků trvalo, než se znovu podívala domů do Almaty. Ale až po třetí návštěvě Almaty se rozhodla přestat se ohlížet na peníze a konečně začít malovat na plátně. Zjistila, že o její práce je zájem, což jí poskytlo možnost nakupovat další barvy a plátna. Koncem roku 2008 se přestěhovala za manželem do obce Hlubočky u Olomouce.
Její způsob malby je nanášení barvy malířskou špachtlí. Barva, zamíchaná špachtlí je čistší a víc „dýchá“. Mimo to svojí expresí dává i reliéf tahů. Někdy vytváří i batiky. Kombinuje horké a studené způsoby.
Výstavy: 22.9.2007 – RSVK, ul. Na Zatorce 16, Praha
12. 4. 2009 – Kavárna B2, Brno
9. 6. 2009 – Městská knihovna v Kuřimi
18. 9. 2009 – Kavárna Galerie, Velká Bystřice
27.1.2010 – Souznění – Malá královopolská galerie, Brno
12. 8. 2010 – Galerie Mlejn, Ostrava
1. 7. 2011 – restaurace Samovar, Brno
Kontakt: 737 307 666, e-mail: Svetlana Šumberáková <lanka.yer@gmail.com>
 


Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.