ZA SKŘÍTKY DO KNIHOVNY

ZA SKŘÍTKY DO KNIHOVNY

15. listopadu v 18 hodin

Družinový večer pro děti ZŠ Komenského.

Doplněna fotogalerie.


 Stalo se pomalu již tradicí, že každoročně na podzim přijdou děti ze školní družiny paní Kunýtové při ZŠ Komenského do knihovny strávit zábavný večer. Nebylo tomu jinak i letos, kdy pro ně byl připraven program s názvem Putování se skřítky.
 Nejdříve děti dostaly skřítkovské čepičky, podle kterých se rozdělily do družstev a daly si jména. Takže rázem jsme měli v knihovně Jahodníčky, Borůvkáče, Rybízáčky, Stromáčky a Stříbrňásky. Skřítkové postupně obcházeli šest stanovišť, na kterých plnili různé úkoly jako např. přenášení skřítkových knoflíků, hod kaštanem do domečku skřítka, aby měl zásoby na zimu, či určování rostlin a zvířat vyskytujících se v lese. Mírně se také zapotili při rozluštění některých hádanek, svou zručnost zase dokázali při výrobě lesních tvorů z papírových sáčků.
 Za tyto aktivity družstva sbírala body do košíčku, ale o vítězi se rozhodlo teprve při společných aktivitách jako navlékání korálků pro vílu nebo foukání do balónků. Na závěr bylo bodové skóre družstev poměrně vyrovnané, přesto vyhráli Stromáčci.
 Ale doufáme, že děti se zabavily, i když nevyhrály. Odnášely si kromě čepiček i něco sladkého na zub.
 Poděkování za zorganizovanání celé akce patří paní družinářce Daně Kunýtové. Děti před příchodem do knihovny absolvovaly také spoustu her v družině. V knihovně se na ně těšíme při společném večeru zaše příští rok.


Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.