Německý jazyk pro pokročilé

Německý jazyk pro pokročilé

rozsah kurzu: 20 lekcí (40 vyuč. hodin)

cena: 2500,- Kč

kurz se pro malý počet zájemců neotevře

lektor: Jan Pařil (rodilý mluvčí, mluví i česky)

minimální 6 osob

Tento kurz je určen pro zájemce z řad absolventů základních kurzů němčiny. Důraz je kromě výslovnosti mimo jiné kladen i na poslechová cvičení a konverzaci. Výuka probíhá jednou týdně v délce 90 minut. K diskuzi se nabízí cca 30 všeobecných témat, ze kterých si studenti sami zvolí ta, která se budou probírat. Cílem kruzu je totiž obohatit slovní zásobu o problematiku, která studenty zajímá. Jako příklad můžeme uvést telefonování, restaurace, hotel obchody, pracovní život, lidské vlastnosti, peníze atd.

Jedna lekce se skládá z gramatické části (přehled + cvičení) a konverzační části.Zpět na jazykové kurzy

Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.