Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče (CCV) je střediskem Centra volného času Hustopeče, příspěvkové organizace, Šafaříkova 40/1017.

V Centru celoživotního vzdělávání najdete:

  • městská knihovna
  • jazykové a počítačové kurzy
  • besedy a přednášky
  • Mateřské centrum Cipísek
  • Akademie třetího věku

V listopadu 2012 proběhla modernizace služeb v Městské knihovně. Obnova technického a programového vybavení se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuální nabídka kurzů

Aktuální akce

7. VOKO PETRA KOBLIHY

7. VOKO PETRA KOBLIHY

6. - 29. září 2017

V prostorách knihovny bude již po sedmé vystavovat své obrázky Petr Kobliha a tentokrát si přizval i hosty.
Vestibul knihovny.

MINI KURZ HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ

MINI KURZ HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ

9. října 2017 v 15 hodin

Pokud chcete chodit s námi neváhejte, scházíme se každé pondělí v 15 hodin.

KROUŽEK VESELÉHO KRESLENÍ

KROUŽEK VESELÉHO KRESLENÍ

infoschůzka 6. října v 17 hodin

Kreslení je pro děti od 12 let, u dospělých věk nerozhoduje!

Formou hry se naučíte kreslit portrét!

Přesvědčíte se, co dokáže spojení ruky a mozku!

Nebude to klasická výtvarka!

Co potřebujete? CHUŤ MALOVAT!

Přihlásit se musíte elektronicky na: http://pavucina.volny-cas.cz/jak-se-prihlasit-na-krouzek.

TÝDEN KNIHOVEN 2017

TÝDEN KNIHOVEN 2017

2. -8. října 2017

V měsíci říjnu proběhne 21. ročník Týdne knihoven. Připravily jsme pro Vás tyto akce:

2. - 8. října - amnestie upomínek

4. - 30. října - výstava Půvab Ženy - šperky vystaví Denisa Rylichová a obrazy Marie Fialová

2., 4. října - družinové setkání se Čtyřlístkem

5. 10. v 17 hodin - přednáška Vlastimila Vondrušky "Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost"

5., 19. října v 9.30 hodin - zahájení 5. semestru virtuální univerzity třetího věku - téma "Lidské zdraví"

Půvab ženy

Půvab ženy

4. - 30. října 2017

Výstava šperků Denisy Rylichové a obrazů Marie Fialové.

Vestibul knihovny.

Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost

Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost

5. října v 17 hodin

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o ona-man-show, v němž se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou pravidelností. I tom bude řeč.
Stejně jako Vondruškovy knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.

Učebna knihovny.

Vstup volný.

Družinové setkání se Čtyřlístkem

Družinové setkání se Čtyřlístkem

2., 4. října 2017

Tuto akci připravujeme pro děti školních družin. Přiblížíme jim co jsou vlastně  komiksy a hlavně si budeme povídat o postavách z knížek Čtyřlístku, tedy o Fifince, Piňďovi, Bobíkovi a Myšpulínovi. Děti se i aktivně zapojí, budou omalovávat, vyplňovat testík apod.

LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

Městská knihovna Hustopeče se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.

             Soutěž bude v naší knihovně probíhat od února do konce prosince. Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které v knihovně najdou označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené otázky získají perlu. Každý účastník bude mít v knihovně svou šňůrku, na kterou bude perly navlékat. Pracovní list obsahuje ještě nepovinné otázky a za jejich zodpovězení obdrží soutěžící speciální bankovky Morionů, po nasbírání bankovek v hodnotě 5 000 získají další perlu. V lednu příštího roku proběhne vyhodnocení.

Pokud rádi soutěžíte, přijďte se zapojit. Můžete vypracovat otázky u knih z našeho seznamu, které jste už přečetli. Těšíme se na Vás, mladí čtenáři!

                                                                                   Knihovnice

další akce

Právě proběhlo

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE ZUZANOU KOUBKOVOU

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE ZUZANOU KOUBKOVOU

19. září 2017 v 16 hodin

Zuzana Koubková je autorkou historických románů. Většina z nich se odehrává v době přemyslovských Čech a v každém se krom vládců a velmožů setkáváme i s obyčejnými lidmi; s duchovními, obchodníky, rolníky a v neposlední řadě i s krásnými ženami. V každém z jejich románů se vyskytuje široká paleta postav, které byť z velké části smyšlené nebo krom jména z historických pramenů a legend téměř neznámé, barvitě dokreslují dobu a události, které se kdysi odehrály a ovlivňovaly osudy osobností českých dějin, osudy hrdinů románů Zuzany Koubkové.

Přijďte si poslechnout vyprávění o velmi zajímavém životě spisovatelky a o jejich knihách.

Knihovna.

Vstup zdarma.

LABYRINT ZÁHAD - přednáška Arnošta Vašíčka

LABYRINT ZÁHAD - přednáška Arnošta Vašíčka

14. září 2017 v 17 hodin

Na padesát zájemců strávilo krásný slunečný podvečer v knihovně. Přišli si poslechnout velmi zajímavé povídání pana Arnošta Vašíčka ke knize Labyrint záhad, kterou má naše knihovna ve svém fondu. Posluchači byli vtaženi do tajemných příběhů o známých hradech např. hrad Houska, hrad Svojanov, ale také si vyslechli zajímavosti o Vojtěchu z Pernštejna, či o tom zda je Hunský bojovník Attila pohřben na kopci Štandl u Frýdku Místku.

Tajemno, záhady, nevysvětlitelné jevy zanechávají v člověku kousíček takového neklidu, klademe si otázky - je to možné, mohlo to tak být? Pan Vašíček měl jistě v úmyslu, tyto pochybnosti vyvolat, ale hlavně se zamyslet jestli je to možné.

Přednáška byla vydařená a ti co přišli, určitě nelitovali.

foto Jitka Horáková

archiv akcí

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.