Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče (CCV) je střediskem Centra volného času Hustopeče, příspěvkové organizace, Šafaříkova 40/1017.

V Centru celoživotního vzdělávání najdete:

 • městská knihovna
 • jazykové a počítačové kurzy
 • besedy a přednášky
 • Mateřské centrum Cipísek
 • Akademie třetího věku

V listopadu 2012 proběhla modernizace služeb v Městské knihovně. Obnova technického a programového vybavení se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuální nabídka kurzů

  Aktuální akce

  LITERÁRNÍ KAVÁRNA s Janem Horákem

  LITERÁRNÍ KAVÁRNA s Janem Horákem

  úterý 17. ledna 2017 v 16 hodin

  Lednová literární kavárna přivítala hosta nám nejmilejšího pana Jana Horáka, člověka, který dlouhá léta působil jako vedoucí MěK Hustopeče a má na svém kontě spoustu skvělých počinů jak v našem městě, tak v rodných Boleradicích.
  Panu Horákovi byl ředitelkou KJM v Brně předán čestný titul Velkomoravský knihovník. Poté nás provedl svým životem a také nám představil ukázku své básnické i prozaické tvorby.
  Setkání bylo příjemné jak pro návštěvníky, tak pro našeho hosta, čerstvého osmdesátníka.

  foto Jana Unverdorbenová

  PŘEDNÁŠKA SE ZAMĚŘENÍM NA PREVENCI RAKOVINY PRSU

  PŘEDNÁŠKA SE ZAMĚŘENÍM NA PREVENCI RAKOVINY PRSU

  23. ledna 2017 v 17 hodin

  Městská knihovna Hustopeče spolu se státní neziskovou organizací Mamma HELP, z.s. Vás zve na přednášku, dále uvidíte multimediální prezentaci a nácvik samovyšetření na fantomovém modelu.

  Vstup volný.

  Učebna knihovny.

  NA KOLENĚ PRO PARÁDU

  NA KOLENĚ PRO PARÁDU

  4. - 30. ledna 2017

  Zveme Vás na výstavu tašek a šperků z dílny Jitky Schubertové.

  Vestibul knihovny.

  foto Jana Unverdorbenová

  další akce

  Právě proběhlo

  LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2016

  LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2016

  Městská knihovna Hustopeče se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.

               Soutěž bude v naší knihovně probíhat od února do konce prosince. Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které v knihovně najdou označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené otázky získají perlu. Každý účastník bude mít v knihovně svou šňůrku, na kterou bude perly navlékat. Pracovní list obsahuje ještě nepovinné otázky a za jejich zodpovězení obdrží soutěžící speciální bankovky Morionů, po nasbírání bankovek v hodnotě 5 000 získají další perlu. V lednu příštího roku proběhne vyhodnocení.

  Pokud rádi soutěžíte, přijďte se zapojit. Můžete vypracovat otázky u knih z našeho seznamu, které jste už přečetli. Těšíme se na Vás, mladí čtenáři!

  Seznam knih najdete v knihovně, nebo zde

                                                                                     Knihovnice

  KRÁLOVNA DETEKTIVEK o životě a díle Agathy Christie

  KRÁLOVNA DETEKTIVEK o životě a díle Agathy Christie

  12. ledna 2017 v 16.30 hodin

  V knihovně proběhla přednáška Mgr. Petra Vurma, Ph.D. o Agátě Christie - anglické spisovatelce detektivních románů.

  foto Jitka Horáková

  MUSÍME SE POCHLUBIT!

  MUSÍME SE POCHLUBIT!

  Ve středu 30. listopadu jsme byly pozvány na Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016, kde jsme převzaly Ocenění pro Městskou knihovnu Hustopeče za okres Břeclav. Byly jsme moc rády, jaké však bylo naše překvapení, když jsme ze sedmi oceněných knihoven byly vybrány ještě v celkovém vyhlášení jako Knihovna Jihomoravského kraje 2016. Tohoto ocenění si velmi vážíme, je pro nás povzbuzením do další práce a doufáme, že naši návštěvníci budou s našimi službami spokojeni i nadále jako doposud, protože spokojený uživatel - to je náš hlavní cíl!

  archiv akcí

  Obálkami v katalogu knih přispívají:

  Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

  © 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.