Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče (CCV) je střediskem Centra volného času Hustopeče, příspěvkové organizace, Šafaříkova 40/1017.

V Centru celoživotního vzdělávání najdete:

 • městská knihovna
 • jazykové a počítačové kurzy
 • besedy a přednášky
 • Mateřské centrum Cipísek
 • Akademie třetího věku

V listopadu 2012 proběhla modernizace služeb v Městské knihovně. Obnova technického a programového vybavení se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuální nabídka kurzů

  Aktuální akce

  NÁDRAŽKA V BARVÁCH

  NÁDRAŽKA V BARVÁCH

  3. - 31. května 2017

  Ve vestibulu knihovny můžete shlédnout výstavu prací dětí Základní školy Nádražní Hustopeče.

  Vestibul knihovny.

  Foto Jana Unverdorbenová.

  OBRNĚNCI KVĚTNOVÝCH DNŮ 1945

  OBRNĚNCI KVĚTNOVÝCH DNŮ 1945

  3. - 31. května 2017

  V prostorách knihovny budou celý měsíc k vidění modely tanků 2. světové války ze sbírky Martina Klepáče.

  Knihovna.

  Foto Jana Unverdorbenová.

  LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

  LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

  Městská knihovna Hustopeče se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.

               Soutěž bude v naší knihovně probíhat od února do konce prosince. Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které v knihovně najdou označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené otázky získají perlu. Každý účastník bude mít v knihovně svou šňůrku, na kterou bude perly navlékat. Pracovní list obsahuje ještě nepovinné otázky a za jejich zodpovězení obdrží soutěžící speciální bankovky Morionů, po nasbírání bankovek v hodnotě 5 000 získají další perlu. V lednu příštího roku proběhne vyhodnocení.

  Pokud rádi soutěžíte, přijďte se zapojit. Můžete vypracovat otázky u knih z našeho seznamu, které jste už přečetli. Těšíme se na Vás, mladí čtenáři!

                                                                                     Knihovnice

  další akce

  Právě proběhlo

  LITERÁRNÍ KAVÁRNA S ALENOU JAKOUBKOVOU

  LITERÁRNÍ KAVÁRNA S ALENOU JAKOUBKOVOU

  16. května 2017 v 16 hodin

  Hostem květnové literární kavárny byla spisovatelka románů pro ženy Alena Jakoubková. Sdělila nám co chystá nového, něco málo o svém životě a o svých plánech do budoucna. Mimořádnými hosty byla zástupkyně šéfredaktora nakladatelství MOBA paní Fabišíková a paní Janošová. Akce se podařila a tak děkujeme všem, kteří přišli. Knihovnice.

  foto Jana Unverdorbenová

  VÝSTAVA POHLEDNIC Z UMĚLECKÉHO PROSTŘEDÍ

  VÝSTAVA POHLEDNIC Z UMĚLECKÉHO PROSTŘEDÍ

  5. - 28. dubna 2017

  Ve vestibulu knihovny můžete zhlédnout výstavu pohlednic ze sbírky Jitky Hrabcové.

  Vestibul.

  foto Jana Unverdorbenová

  MUSÍME SE POCHLUBIT!

  MUSÍME SE POCHLUBIT!

  Ve středu 30. listopadu jsme byly pozvány na Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016, kde jsme převzaly Ocenění pro Městskou knihovnu Hustopeče za okres Břeclav. Byly jsme moc rády, jaké však bylo naše překvapení, když jsme ze sedmi oceněných knihoven byly vybrány ještě v celkovém vyhlášení jako Knihovna Jihomoravského kraje 2016. Tohoto ocenění si velmi vážíme, je pro nás povzbuzením do další práce a doufáme, že naši návštěvníci budou s našimi službami spokojeni i nadále jako doposud, protože spokojený uživatel - to je náš hlavní cíl!

  archiv akcí

  Obálkami v katalogu knih přispívají:

  Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

  © 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.