Centrum celoživotního vzdělávání Hustopeče (CCV) je střediskem Centra volného času Hustopeče, příspěvkové organizace, Šafaříkova 40/1017.

V Centru celoživotního vzdělávání najdete:

  • městská knihovna
  • jazykové a počítačové kurzy
  • besedy a přednášky
  • Mateřské centrum Cipísek
  • Akademie třetího věku

V listopadu 2012 proběhla modernizace služeb v Městské knihovně. Obnova technického a programového vybavení se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuální nabídka kurzů

Aktuální akce

ČTENÁŘI SVĚTA

ČTENÁŘI SVĚTA

6. - 30. listopadu 2017

Výstava fotografických momentek JUDr. Libora Bureše z celého světa, ve kterých se čte a čte..

Slovo autora:

ČTENÁŘI  SVĚTA

   Věřte mi, že při fotografování kdekoliv ve světě dodržuji jednu zásadu ? nikdy nefotit lidi proti jejich vůli. Většinou se snažím s fotografovanými lidmi navázat kontakt, někdy dokonce naplno požádat o možnost pořídit si snímek. Pravdou je, že mnoho fotografií lidí vzniklo bez vědomí fotografovaných se známým citátem ?co oči nevidí?..?.
   Jedinou skupinou mých ?obětí?, jichž se neptám, jsou čtenáři. Čtenáři novin, časopisů nebo knih, kteří jsou většinou zabráni do četby tak, že nehrozí nebezpečí jejich protestu či nevole. A tak když se toulám po ulicích, náměstích nebo parcích, kde lidé tráví chvilky pohody a odpočinku četbou zábavné literatury, odborného tisku či bulváru, tam vytahuji fotoaparát a v klidu si vybírám ten nejlepší záběr člověka pohrouženého do četby.
   Lidé ve všech koutech naší planety čtou, a tak se v mém hledáčku objevují studenti připravující se na zkoušky, byznysmeni sledující kurzy na burze, hosté v restauraci nebo kavárně při výběru menu, nebo trhovci, u jejichž stánku právě nejsou kupující.
  A tak berte tuto výstavku nikoliv jako předem promyšlený soubor fotografií čtenářů, ale jako
momentky ze světa, ve kterém se čte, a čte, a čte ?    

Vestibul knihovny.          

fotky naleznete ZDE       

Foto Jana Unverdorbenová.                                

TAŠKAŘICE ANEB ORIGINÁLNĚ PO CELÝ ROK

TAŠKAŘICE ANEB ORIGINÁLNĚ PO CELÝ ROK

1. - 27. listopadu 2017

Výstava tašek, kabelek a batůžků Jitky Schubertové.

Knihovna.

fotky naleznete ZDE

Foto Jana Unverdorbenová.

Cestopisná přednáška Jiřího Cahy

Cestopisná přednáška Jiřího Cahy

čtvrtek 7. prosince 2017 v 17 hodin

Zveme Vás na cestopisnou přednášku o Soloveckých ostrovech v Bílém moři, konvoji do Murmanska a zrození Gulagu.

Učebna knihovny.

Tradiční zdobení vánočních perníčků a drátkování

Tradiční zdobení vánočních perníčků a drátkování

středa 13. prosince 2017 v 15 hodin

Vánoce se pomalu blíží, přijďte si spolu s Janou Mikuličovou nazdobit vánoční perníčky a při té příležitosti si můžete zkusit něco udrátkovat, tuto metodu ruční práce nám předvede Jitka Schubertová.

Učebna knihovny.

LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

LOVCI PEREL - SOUTĚŽ PRO DĚTI - VYHLÁŠENÍ NOVÉHO ROČNÍKU 2017

Městská knihovna Hustopeče se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.

             Soutěž bude v naší knihovně probíhat od února do konce prosince. Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které v knihovně najdou označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené otázky získají perlu. Každý účastník bude mít v knihovně svou šňůrku, na kterou bude perly navlékat. Pracovní list obsahuje ještě nepovinné otázky a za jejich zodpovězení obdrží soutěžící speciální bankovky Morionů, po nasbírání bankovek v hodnotě 5 000 získají další perlu. V lednu příštího roku proběhne vyhodnocení.

Pokud rádi soutěžíte, přijďte se zapojit. Můžete vypracovat otázky u knih z našeho seznamu, které jste už přečetli. Těšíme se na Vás, mladí čtenáři!

                                                                                   Knihovnice

další akce

Právě proběhlo

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE ZDEŇKEM GRMOLCEM

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE ZDEŇKEM GRMOLCEM

14. listopadu 2017 v 16 hodin

Pozvání na literární kavárnu přijal PaeDr. Zdeněk Grmolec. Narodil v roce 1947 v Kyjově. Dětství prožil v Čejči. V roce 1966 absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu (nyní gymnázium) v Hodoníně. Poté na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykově univerzitě) vystudoval češtinu a základy společenských věd. Pracoval jako učitel na různých typech škol. V roce 1982 se přestěhoval do Prahy, kde několik let působil taktéž jako učitel. Po návratu do Brna nadále pracuje jako středoškolský pedagog.

Srdečně Vás zveme na tuto akci.

Knihovna.

CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU přednáška Mgr. Marka Skarka, Ph.D.

CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU přednáška Mgr. Marka Skarka, Ph.D.

2. listopadu 2017 v 17 hodin

Existují ve vesmíru planety obíhající cizí hvězdy, tzv. exoplanety? Může někde ve vesmíru existovat život podobný tomu našemu? To jsou otázky, které lidstvo trápí od nepaměti a které budou diskutovány během povídání. Posluchači se mimo jiné seznámili také s tím, jakým způsobem se objevují a zkoumají nové exoplanety, kolik z již objevených planet je podobných naší Zemi a jaké jsou vyhlídky, že by mohly hostit inteligentní život.

fotky naleznete ZDE

Foto Jitka Horáková.

Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost

Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost

5. října v 17 hodin

Hustopečské setkání s Vlastimilem Vondruškou

            Asi rok a půl trvalo než se i naše knihovna dostala do nabitého programu populárního spisovatele zejména historických románů PhDr. Vlastimila Vondrušky, CSc. Ale čekání se vyplatilo. O tom, že je pan Vondruška hodně čtený, svědčil i velký počet zájemců o setkání s ním. Povídání našeho hosta bylo nesmírně zajímavé, poutavé a fundované. Přesvědčil návštěvníky besedy o tom, že je vskutku osobností s velkým O. Je to člověk nabitý vědomostmi a obdařený talentem předat je v poutavé formě svým posluchačům. Nejdříve povyprávěl o postavě Oldřicha z Chlumu, hlavním hrdinovi jedné z jeho posledních knih, dozvěděli jsme se, na co je třeba dávat pozor při psaní historické beletrie. Zajímavé byly také autorovy názory na dnešní svět v porovnání s historií. Na závěr spisovatel čelil smršti různých dotazů, na které odpovídal se sobě vlastním nadhledem.
I v naší knihovně si můžete vybrat z široké nabídky Vondruškovy tvorby, lze si zapůjčit jak knihy tištěné, tak zvukové.                                     

text Jitka Horáková

foto Jana Unverdorbenová

fotky naleznete ZDE

archiv akcí

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.