Poušť a řeka

Poušť a řeka

čtvrtek 2. června 2011

Výlet pro studenty ATV, příp. i další zájemce do národní přírodní památky Váté písky, v minulosti území nazýváno "Moravskou Saharou".

Přidány fotky z akce!


Národní přírodní památka Váté písky je jedinečnou lokalitou, ve které se vyskytují suchomilné druhy rostlin a živočichů. V minulosti bylo toto území nazýváno "Moravskou Saharou". Při exkurzi je možné spatřit naši největší ještěrku - ještěrku zelenou. Nedaleko Vátých písků se nachází poslední nezregulovaný úsek na dolním toku řeky Moravy. Řeka zde vytváří zajímavé meandry a písečné stěny, z nichž nejvyšší, tzv. "Čertovu stěnu" najdeme v národní přírodní památce Osypané břehy.

Na trase do lokality VÁTÉ PÍSKY nás provázel Vladimír Šácha ze společnosti Bílé Karpaty. Cestou nás seznámil s historií celého území, nejvýznamnějšími rostlinami či živočichy, informoval nás o rekultivaci lokality i možného zásahu do krajiny připravovanou výstavbou komunikace. Řeka Morava zde významně zasahuje do vzhledu krajiny tvorbou meandrů. V těcto místech naše exkurze vyvrcholila. Příjemné počasí nás provázelo po celou dobu vycházky, a tak ani nikdo nepociťoval množství zdolaných kilometrů


Zpět na archiv akcí

Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.