Internetová studovna

K dispozici jsou 4 pracovní stanice s rychlostí připojení 2 Mb / s.

Provozní doba studovny:

 • pondělí, čtvrtek a pátek od 9.00 do 17.00 hodin
 • středa od 9.00 do 18.00 hodin
 • internetová studovna je k dispozici jak návštěvníkům se čtenářským průkazem tak i bez něho
 • uživatel stvrdí čestným prohlášením, že ovládá práci s počítačem, za mládež mladší 15 let potvrdí rodiče
 • uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny
 • uživatel platí sazbu za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva lidé
 • uživatelé si mohou předem zamluvit místo, maximálně však na 1 hodinu
  Tuto dobu si může prodloužit, pokud o internetovou stanici neprojeví zájem další uživatel. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 775 095 524.
 • informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na CD. Uživatelé si mohou zakoupit CD v knihovně
 • uživatel, který se zatím neorientuje v internetovém prostředí si může předem objednat a domluvit odborného konzultanta
 • v případě poruchy připojení k internetu, která trvá déle než 15 minut může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut
 • není povoleno využívat e-mail knihovny a provozovat počítačové hry
 • zřízení e-mailové schránky s doménou knihovny Vám v internetové studovně zřídit nemůžeme, avšak přes rozhraní prohlížeče si zdarma můžete třídit svou schránku na mnoha veřejných poštovní serverech (seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz, gmail.com aj.). Tato schránka má výhodu, že k ní můžete velmi jednoduše přistupovat z kteréhokoliv internetového místa na světe
 • uživatelé internetu nemohou navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem
 • služby internetu může využít jednorázově i uživatel bez čtenářského průkazu za vyšší poplatek
 • provozovatel (Městská knihovna Hustopeče) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
  Neodpovídá za rychlost připojení.
 • v případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníkem studovny Městské knihovny. Tímto však nezaniká povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na internetu.

Jste nezaměstnaní a hledáte práci?

Knihovna Hustopeče Vám nabízí internetovou studovnu k nalezení zaměstnání.

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.