Nabídka jazykových kurzů

Anglický jazyk - začátečníci

Anglický jazyk - začátečníci

rozsah kurzu: 20 lekcí (1 hodina=90 minut)

cena: 2 500,- Kč

zahájení: pro malý počet uchazečů se kurz neotevře

lektorka: Ing. Martina Horáková

více informací | přihlásit se do kurzu

Anglický jazyk - mírně pokročílí

Anglický jazyk - mírně pokročílí

rozsah kurzu: 20 lekcí (1 lekce 90 minut)

cena: 2 500,- Kč

začínáme: středa v 18.30 - 20 hodin

lektorka: Ing. Martina Horáková

více informací | přihlásit se do kurzu

Anglický jazyk - pokročilí

Anglický jazyk - pokročilí

rozsah kurzu: 20 lekcí (1 lekce=90 minut)

cena: 2500,-Kč

začínáme: středa v 17 - 18.30 hodin

lektor: Ing. Martina Horáková

více informací | přihlásit se do kurzu

Německý jazyk pro pokročilé

Německý jazyk pro pokročilé

rozsah kurzu: 20 lekcí (40 vyuč. hodin)

cena: 2500,- Kč

kurz se pro malý počet zájemců neotevře

lektor: Jan Pařil (rodilý mluvčí, mluví i česky)

minimální 6 osob

Tento kurz je určen pro zájemce z řad absolventů základních kurzů němčiny. Důraz je kromě výslovnosti mimo jiné kladen i na poslechová cvičení a konverzaci. Výuka probíhá jednou týdně v délce 90 minut. K diskuzi se nabízí cca 30 všeobecných témat, ze kterých si studenti sami zvolí ta, která se budou probírat. Cílem kruzu je totiž obohatit slovní zásobu o problematiku, která studenty zajímá. Jako příklad můžeme uvést telefonování, restaurace, hotel obchody, pracovní život, lidské vlastnosti, peníze atd.

Jedna lekce se skládá z gramatické části (přehled + cvičení) a konverzační části.

více informací | přihlásit se do kurzu

Německý jazyk pro mírně pokročilé

Německý jazyk pro mírně pokročilé

rozsah kurzu: 20 lekcí (1 lekce - 90 minut)

cena: 2500,-Kč

kurz se pro malý počet zájemců neotevře

lektor: Jan Pařil (rodilý mluvčí, mluví i česky)

minimálně 6 osob

Kurz navazuje na předchozí výuku. Pokračuje se v probírání a procvičování gramatiky, obměna ovšem nastává v konverzačních tématech. Ty se tu dělí do 3 skupin: všeobecná, aktuální a specifická. Všeobecná témata jsou podobná těm, které si v minulém kurzu studenti vybrali. Aktuální témata vybírám sám z oblasti zdraví, společnosti, hospodářství, zahraničí, vědy, médií, sportu a kultury. Jako specifická témata probírám ve firmách např. popis pracovní činnosti jednotlivého zaměstnance, jejich povinnosti, témata spojená s chodem firmy a řešení různých situací.

více informací | přihlásit se do kurzu

Německý jazyk pro začátečníky

Německý jazyk pro začátečníky

rozsah kurzu: 20 lekcí (40 vyučovacích hodin)

cena: 2 500,- Kč

kurz se pro malý počet zájemců neotevře

lektor: Jan Pařil (rodilý mluvčí, mluví i česky)

minimálně 6 osob

Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základy německého jazyka a gramatiky. Kurz je veden rodilým mluvčím, který ovládá i český jazyk - uchazeči se proto nemusí obávat, že by jim látka případně nebyla dovysvětlena v rodném jazyce. Důraz je kladen především na správnou výslovnost základních německých výrazů, což tvoří dobrý základ pro další znalosti. Výuka probíhá jednou týdně v délce 90 minut. Po ukončení kurzu mají absolventi možnost pokračovat v navazujícím kurzu Německý jazyk pro mírně pokročilé. Během probraných lekcí se posluchači seznámí s tzv. tématy všedního dne - např. představování, rodina, návštěva, jídlo, orientace ve městě atd.

Struktura lekce:
- procvičování slovní zásoby
- seznámení s gramatikou + procvičování
- poslechy, čtení a překlady k danému tématu + cvičení
 

více informací | přihlásit se do kurzu

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.