Online katalog knihovny

Online katalog knihovny slouží pro hledání knih, časopisů a AV médií dostupných v knihovně. Kromě samotného hledání můžete zjistit, jako tituly nově knihovna zakoupila a mít přehled ve svých výpůjčkách s možností jejich prodloužení.

Vyhledávání v kataloguNapř. Žáček, Jiří


Např. Aprílová škola


Např. knihy pro děti


Např. Žáček

Nenašel jsi v katalogu? Zkus jinou knihovnu a my ti daný titul objednáme meziknihovní výpůjčkou.

Čtenářské konto

Zde můžete získat přehled vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací, atd.


Čtenářský průkaz jste dostali při registraci do knihovny


Pokud Vám nebyl přidělen, zadejte datum narození ve tvaru RRMMDD

Nové tituly v knihovně

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.