HUSTOPEČSKÉ BRKO 2011 - vyhlášení výsledků

HUSTOPEČSKÉ BRKO 2011 - vyhlášení výsledků

5.10.2011 - klubovna CCV

Ve středu odpoledne se sešla porota letošního ročníku, aby předala ocenění autorům nejlepších literárních prací v kategorii poezie a próza. Tyto byly dále členěny dle věku autorů, a to do 18 let a nad 18 let.

Letos měle porota plné ruce práce. Sto přispěvatelů obeslalo soutěž 115 příspěvky, které bylo nutno roztřídit, přečíst a vybrat ty nejlepší.


V 15 hodin se v klubovně Centra celoživotního vzdělávání konalo vyhlášení 3. ročníku literární soutěže Hustopečské brko, sešli se zde někteří přispěvatelé, porota a za město Hustopeče se vyhlášení zúčastnila předsedkyně školské a kulturní komise Mgr. Ivana Brabcová. Ta pro oceněné přinesla upomínkové předměty, které věnovalo do soutěže město Hustopeče.

Po úvodním slově knihovnice Jitky Horákové, kde přítomné seznámila s průběhem letošního ročníku, bylo slovo předáno porotcům. Ti v krátkosti zhotnotili nelehkou úlohu vybrat nejúspěšnější příspěvky.

Po vyhodnocení a předání Literárních glejtů, popř. Zvláštních cen poroty a věcných cen, zazněly některé oceněné práce.

Jelikož přispěvatelé byly z celé republiky, jen málokterý se ceremoniálu mohl osobně zúčastnit. I tak nás potěšila účast slečny Lenky Martinkové, která přijela až ze Staré Boleslavi.

Na závěr mohl kdokoliv z přítomných soutěžících využít přítomné porotce k nefomálnímu rozhovoru o své tvorbě.

Do poroty v letošním ročníku zasedli:

předsedkyně - p. Věra Fojtová, spisovatelka

členové - sl. Daniela Mičanová, spisovatelka a překladatelka, p. Jan Horák - zasloužilý knihovník, bývalý vedoucí Městské knihovny v Hustopečích

Výsledky soutěže:

Poezie do 18 let:

 1. místo Petr Steindl, Brno – Podzim lásky, Podzim
 2. místo Lukáš Buchta, Nové Město na Moravě - O poezii
 3. místo Denisa Baďurová, Přerov - Abeceda

Poezie nad 18 let:

 1. místo Miroslava Kubešová, Jiříkov – Zůstává, Nad nebem
 2. místo Michaela Špačková, Ostrava - Rozloučení, Kdyby
 3. místo Jana Vlčková, Zádveřice u Vizovic - Ježíš a epidemie, Lamposvit

zvláštní uznání poroty:

Próza do 18 let:

 1. místo Barbora Voláková, Police nad Metují - Polibek smrti
 2. místo Agáta Kestřánková, Praha - Stařec a hoře
 3. místo Kateřina Horová, Kralupy nad Vltavou - Nešťastná láska

zvláštní uznání poroty:

Próza nad 18 let:

 1. místo Barbora Pálková, Příbram - Březové Hory - Žába na vdávání
 2. místo Radka Ketnerová, Plzeň - Návštěvní hodiny
 3. místo Nikola Vojčová, Lišov - Špion

zvláštní uznání poroty:


Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.