Virtuální univerzita třetího věku - Habsburkové bez trůnu

Virtuální univerzita třetího věku - Habsburkové bez trůnu

5. řijna 2023 v 9.30 hodin

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu, kteří se dostali do střetu se zavedenými rodovými předpisy a často i dobovou morálkou. Všechny osobnosti, o kterých budeme hovořit, se dostaly z nejrůznějších, obvykle ryze osobních důvodů do konfliktu s císařem Františkem Josefem I., jehož důsledkem bylo vyloučení z habsburského rodu a nucený odchod z monarchie.

6 přednášek vždy 1x za 14 dnů

Cena: 600,- Kč

Zájemci se přihlásí před první přednáškou v knihovně.Přidat komentář

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.